Innkalling ekstraordinært årsmøte

Postet av Gruben Idrettslag den 6. Apr 2017

Innkalling ekstraordinært årsmøte

Formål: Allaktivitetshus

Tid: 25.04.17, klokken 18:00 Sted: Klubbhuset

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å underskrive protokoll
 4. Informasjonssak: Status for Allaktivitetshus og klubbens plan som følge av vedtaket om skolestruktur i Rana Kommunestyre 28.03.17.
 5. Mandat fra årsmøtet til å jobbe videre med Allaktivitetshus
 6. Mandat fra årsmøtet om opprettelse og utarbeidelse av vedtekter for GIL Eiendom AS
 7. Endring av Gruben ILs organisasjonsplan som følge av sak 6

Vedlagt: Organisasjonsplan GIL (med forslag til endring i org. kart)

OBS! Styret legger opp til et åpent møte i etterkant av årsmøtet! Her er alle velkomne!

Mvh Styret

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst 1 måned, og ha betalt kontingent for 2017. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm. se idrettslagets lov § 5 - § 8Innkalling ekstraordinært årsmøte

Postet av Gruben Idrettslag den 3. Feb 2017

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Gruben IL

Formål: Allaktivitetshus

Tid: 25.04.17, klokken 18:00 Sted: Klubbhuset

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å underskrive protokoll
 4. Informasjonssak: Status for Allaktivitetshus og klubbens plan som følge av vedtaket om skolestruktur i Rana Kommunestyre 28.03.17.
 5. Mandat fra årsmøtet til å jobbe videre med Allaktivitetshus
 6. Mandat fra årsmøtet om opprettelse og utarbeidelse av vedtekter for GIL Eiendom AS
 7. Endring av Gruben ILs organisasjonsplan som følge av sak 6

Vedlagt: Organisasjonsplan GIL (med forslag til endring i org. kart)

OBS! Styret legger opp til et åpent møte i etterkant av årsmøtet! Her er alle velkomne!

Mvh Styret

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst 1 måned, og ha betalt kontingent for 2017. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm. se idrettslagets lov § 5 - § 8Sparebank 1-cup

Postet av Gruben Idrettslag den 3. Jan 2017

Det nærmer seg cup-helg i Ranahallen.
Totalt har vi 123 påmeldte lag i klassene 7-12 år.

Kampoppsett finner dere her: http://www.profixio.com/matches/sparebank1-nord-no...

Reglement kan lastes ned her!

Velkommen til Sparebank 1-cup


Mvh Gruben IL

Ved spørsmål ta kontakt: post@gruben-il.no

Kim Haugnes 975 00365