Innkalling ekstraordinært årsmøte

Postet av Gruben Idrettslag den 6. Apr 2017

Innkalling ekstraordinært årsmøte

Formål: Allaktivitetshus

Tid: 25.04.17, klokken 18:00 Sted: Klubbhuset

Saksliste

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Informasjonssak: Status for Allaktivitetshus og klubbens plan som følge av vedtaket om skolestruktur i Rana Kommunestyre 28.03.17.
  5. Mandat fra årsmøtet til å jobbe videre med Allaktivitetshus
  6. Mandat fra årsmøtet om opprettelse og utarbeidelse av vedtekter for GIL Eiendom AS
  7. Endring av Gruben ILs organisasjonsplan som følge av sak 6

Vedlagt: Organisasjonsplan GIL (med forslag til endring i org. kart)

OBS! Styret legger opp til et åpent møte i etterkant av årsmøtet! Her er alle velkomne!

Mvh Styret

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst 1 måned, og ha betalt kontingent for 2017. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm. se idrettslagets lov § 5 - § 8


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.