Infomøte ang. områderegulering Gruben Bydelssentrum

Postet av Gruben Idrettslag den 10. Apr 2018

Arealplan 3077 Områderegulering ligger ute for høring og offentlig ettersyn! 

Gruben IL hadde mandag 09.04 invitert til infomøte ang. Plan 3077 på Gruben ILs klubbhus. Vel 100 stykker hadde tatt turen for å høre Gruben ILs plan om et allaktivitetshus samt høre plankontoret ved Rana Kommunes gjennomgang av arbeidet med planen. 

I korte trekk går planen ut på:

-Nye Gruben Barneskole bygges i Skolealleèn, liggende nord-sør der GILs klubbhus i dag ligger
-Gamle Gruben Barneskole rives etter at elevene har flyttet inn i den nye skolen
-Allaktivitetshus er tegnet inn der gymsalen på ungdomsskolen i dag ligger (parallelt med fotballbanen)
-Veien gjennom Storsanddalen fullføres, med mål om å endre trafikkbildet på nedre Gruben
-Tilrettelegging for nærings og leilighetsutbygging ved Storgata (barneskoletomta)
-Opparbeidelse av grønt og parkarealer rundt Storgata (barneskoletomta)
-Dagens samfunnshus rives og tomta blir beredskapstomt for evt. fremtidige kommunale formål

Presentasjonen Gruben IL la frem ang. planer om hall, kan lastes ned her i PDF


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.