Årsmøte

Postet av Gruben Idrettslag den 24. Nov 2016

Innkalling til årsmøte i Gruben IL

Styret innkaller herved til årsmøte i Gruben IL.
Årsmøtet avholdes den 06.03.17, klokken 19:00 på Klubbhuset.
Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20.02.17 til post@gruben-il.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.gruben-il.no.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen Styret
Innkalling til årsmøtet (pdf)

Dokumenter til årsmøtet:
Saksliste
Forretningsorden
Lovnorm for Gruben IL
Sportsplan GIL fotball
Årsberetning 2016

Organisasjonsplan Gruben IL
Styrets innstilling til medlemsavgift
Klubbhåndbok
Årsregnskap 2016Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.