Forespørsler om leie av klubbhuset rettes til styret.