Klubbhåndbok

Klubbhåndboken skal gi svar på det meste rundt aktivitet og styring i Gruben IL.
Ta kontakt med styret ang. innhold i klubbhåndboken.


vedlegg-6---klubbh-ndbok-for-gruben-il--rev-sep.-2021--1-.pdf