Organisasjonsplan

Planen gir oversikt over styret, utvalg og ulike arbeidsoppgaver i Gruben IL


vedlegg-7---organisasjonsplan-gruben-il.pdf