Bli medlem i klubben


For å bli medlem i klubben:


Send en epost til:

post@gruben-il.no eller meld deg inn via MinIdrett.no


Medlemsavgift: kr 300,-