Sportslig plan

Sportslig plan er rettledende for aktivitet i fotballgruppa.
Sportslig plan utarbeides og følges opp av Sportslig Utvalg.


Sportsplan Gruben IL